تماس باماصاحب امتیاز:پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی

مدیر مسوول: محمدحسین ایمانی خوشخو

سردبیر :فرگل غفاری

 

تلفن شعبه اردبیل :33749506-045

نمابر:  ۳۳۷۴۹۵۰۸-۰۴۵
پست الکترونیک :   sinapress.ardabil@gmail.com

نشاني: اردبیل، شهرک کارشناسان، فاز ۳، میدان شفا، جهاددانشگاهی استان اردبیل-خبرگزاری سیناپرس

كدپستي: ۵۶۱۵۸۷۳۹۵۹نظرات شما


[کد امنیتی جدید]