چندرسانه ای  • احیای قلبی در شرایط اورژانسی

    احیای قلبی در شرایط اورژانسی

    احیای قلبی ریوی عبارت است از نجات جان بیمارانی که دچار ایست قلبی، تنفسی و مغزی شده اند بنابراین به اقداماتی که برای نجات جان این بیماران انجام می شود به اختصار CPR یا احیای قلبی ریوی گفته می شود.

    ادامه مطلب »